Arkiv december, 2013

Med det nye år går EcoGrid-projektet ind i en ny testfase. I januar 2014 vil vi foretage nogle ekstra test med et begrænset antal deltagere. De deltagere, som vi ønsker at have med i de ekstra test, bliver kontaktet af Østkraft og vil modtage yderligere information om, hvad det præcis indebærer for dem. Se hele nyhedsbrevet her. I julen vil kontoret være lukket fra fredag d. 20. december kl. 14.00  [ Læs mere ]


Hvis du for nyligt har skiftet batteri i din temperaturføler, kan du se bort fra denne mail. I projektet arbejder vi med et varslingssystem for batteriskift, så du modtager en mail, når batteriet i din temperaturføler er tomt. Vi oplever desværre, at nogle af jer får denne mail, selvom I lige har skiftet batteriet. Dette problem håber vi snart at få løst. Du må meget gerne sende os en mail,  [ Læs mere ]


Når man fra EcoGrid-systemet skal styre varmepumper, gør man brug af et såkaldt EVU-signal. Når varmepumpen modtager EVU-signalet lukker den korrekt ned, dvs. den får tid til at lukke ned for kompressor og pumpe. I EcoGrid-projektet er vores eneste alternativ til fjernstyring via EVU-signaler at slukke for strømmen. Det er dog ikke en god løsning for en varmepumpe, fordi det forkorter dens levetid, hvis det gøres på en regelmæssig basis.  [ Læs mere ]


Man kan ikke ændre eller fjerne beskyttelses-setpunktet for brugsvand på computeren, det skal gøres lokalt på panelet, hvilket betyder, at vi skal have en elektriker forbi for at slå funktionen fra.


Systemet er programmeret sådan, at det aktiverer legionella funktionen, uanset at temperatur-setpunktet er ændret til beskyttelsesdrift. Legionella funktionen aktiveres en gang hver uge, hvor det varmer vandet op til 70C, så evt. legionella bakterier i systemet dræbes. Som standard gøres dette ugentligt, mandag morgen kl. 05.00.


Undervisningen af de sidste EcoGrid-deltagere vil blive påbegyndt i løbet af 1. kvartal 2014. Du vil her få nærmere information om tilmelding. Bemærk at hvis du er i referencegruppen, skal du ikke til undervisning, da din opgave i EcoGrid er at forbruge el, som du altid har gjort for at danne et sammenligningsgrundlag i forsøget. Har du spørgsmål, så kontakt os enten per mail: ecogrid@oestkraft.dk eller på tlf. 56 93  [ Læs mere ]