Spørgsmål

EcoGrid projektet omfatter ca. 10 procent af de bornholmske husstande, som skal være med i testforsøget indtil 2015. Der vil blive installeret nye fjernaflæste målere hos alle 2.000 testdeltagere, hvoraf 1.200 husstande og op til 100 virksomheder også vil få installeret Smart Home-udstyr, som automatisk kan styre og overvåge energiforbruget. Projektet har især brug for testdeltagere med et stort elforbrug, dvs. husstande med elvarme og/eller varmepumpe. Herudover vil der være  [ Læs mere ]


Smart Grid er en samlet betegnelse for ”det intelligente elsystem”, der effektivt samler og styrer alle parters adfærd og handlinger. Det gælder både dem, som producerer el, dem der forbruger el, og dem, der gør begge dele. Formålet med Smart Grid er at kunne levere en bæredygtig, økonomisk og sikker elforsyning. Smart Grid benytter moderne informationsteknologi i elsystemet så de, der styrer elsystemet kan sørge for en effektiv elproduktion og  [ Læs mere ]


Det er den del af dit elforbrug du kan flytte tidspunktet for, uden at det går ud over din komfort. Elforbruget til dit fjernsyn kan du f.eks. ikke flytte, uden at det går ud over komforten, fordi du så ikke kan se fjernsyn, når du har lyst. Fjernsynets elforbrug er derfor ikke fleksibelt. Din opvaskemaskines elforbrug kan for de fleste derimod godt opfattes som fleksibelt, for opvaskemaskinen kan godt nøjes  [ Læs mere ]


Der er stadig pladser til flere deltagere, hvis du bor på Bornholm og har enten elvarme eller varmepumpe (dog ikke luft-til-luft varmepumpe uden fjernstyring). EcoGrid-projektet vil også gerne have flere virksomheder med i forsøget. Tag gerne kontakt med Østkraft på tlf. 59 93 09 40 eller via mail ecogrid@oestkraft.dk. Du kan også tilmelde dig ved at udfylde vores tilmeldingsskema.


Det er gratis at deltage i EcoGrid.EU, som er støttet af EU. Der er afsat penge til udstyr og installering. Hvis du kan flytte dit elforbrug til lavprisperioder, kan du måske optjene bonuspoints. Efter testperioden kan vi dog ikke love, at du kan beholde det udstyr, vi har sat op.


Det forbrug, som du flytter til lavprisperioder, kan gøre, at du optjener bonuspoints. Omvendt kan du formøble dine optjente bonuspoints, når du bruger el i højprisperioder. Dine samlede optjente bonuspoints afhænger derfor helt af, hvor god du er til at styre og flytte dit forbrug. Til gengæld risikerer du ikke at tabe penge. Samlet set kommer du aldrig til at betale mere, end hvis du ikke havde været med i  [ Læs mere ]


Projektet blev sat i gang i 2011, og slutter efter planen i 2015.


Man kan ikke sætte en fast grænse for hvor højt elforbruget skal være, da man godt kan have et stort elforbrug, uden at der er mulighed for, at det kan blive fleksibelt. Som udgangspunkt skal der dog være lidt forbrug, så der er mulighed for fleksibilitet. Bruger du under 400 kWh om året, vil du sandsynligvis ikke få megen glæde af at deltage, da dine muligheder for at optjene en  [ Læs mere ]


Vi skal lære dig og dit elforbrug at kende, dit elforbrugs størrelse og sammensætning betyder meget for dine muligheder for at flytte elforbrug til lavprisperioder.


Fordi en husstand med elvarme eller varmepumpe har en forbrugsprofil og en størrelse på sit elforbrug, der gør det nemmere at flytte elforbruget til lavprisperioder. For en almindelig husstand vil mængden af elforbrug, der kan flyttes uden det går væsentligt ud over komforten, være så lille, at det kan være uinteressant både for projektet og for forsøgsdeltageren.


Vi har endnu ikke fået udstyret, men vi håber på at det snart kommer, så vi snart kan tage billeder af det.


Vi er lige nu i gang med at installere udstyr hos de sidste testdeltagere, og vi forventer, at arbejdet er afsluttet i november 2013.


Hvis apparatet eller maskinen går i stykker på grund af det udstyr EcoGrid-projektet har sat op, vil det blive dækket af projektet. Styring af varmepumper vil imidlertid blive tilpasset den enkelte varmepumpe og den burde derfor ikke kunne gå i stykker.


Dine personlige oplysninger bliver ikke offentliggjort. Men dine forsøgsresultater og dine svar fra tilmeldingsskemaet bliver anvendt i anonymiseret form.


EcoGrid-projektet er lagt hos Østkraft, som derfor har oprettet et særligt EcoGrid-produkt til deltagerne i projektet. Det særlige er, at elpriserne for deltagerne kan ændre sig meget ofte, og at det skal registreres. Hjemme hos deltagerne sætter Østkraft avanceret udstyr op, som viser elpriserne og kommunikerer med udstyr i hjemmet. Det er derfor Østkraft, der tager sig af afregning, da andre elselskaber ikke har mulighed for det. Du kan derfor  [ Læs mere ]


Østkraft har anskaffet Villa Smart, fordi vi har brug for et sted, hvor vi kan vise de mulige EcoGrid-deltagere, hvad det er de kan få installeret i deres huse. Vi skal også bruge Villa Smart i vejledningen af EcoGrid-deltagerne. Desuden skal huset bruges i forbindelse med besøg fra internationale journalister, som er interesserede i projektet. Vi forventer stor international interesse.