Omverdenen følger fortsat EcoGrid med stor interesse. På den prestigefulde, internationale forskningskonference “4th European Innovative Smart Grid Technologies” i København i sidste uge blev EcoGrid-projektet præsenteret ved flere anledninger. På konferencen kunne deltagerne også få et eksemplar af EU-partnernes første statusrapport om EcoGrid. Rapporten fortæller os, at det er nu den spændende del af projektet for alvor er begyndt: Teorien skal afprøves i praksis. Dette er ikke en helt let opgave, erkender eksperterne bag EcoGrid-projektet. Der opstår mange uforudsete ting undervejs,  når deltagerne i EcoGrid-forsøget for første gang skal teste EcoHome-udstyret – og hvordan deres elforbrug eller elforbrugende apparater reagerer på kortsigtede prissignaler (real-tidspriser).

Rapporten minder os om, hvad der er hele formålet med EcoGrid-forsøget: at du og jeg kan gøre en forskel ved at være mere fleksible i vores elforbrug. Dette er specielt vigtigt på Bornholm og andre steder i verdenen, hvor andelen af vedvarende energi bliver større og større – og hvor el ikke altid vil blive produceret lige i det øjeblik vi har brug for den. Rapporten, der er på engelsk, kan downloades ved at klikke på billedet nedenfor.