OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Det spørgsmål falder naturligt, når en EcoGrid installation skal besigtiges, og den er monteret i en kostald, hvor der går 200, tilsyneladende tilfredse køer, der med stor interesse kigger på dig og tænker, hvad du mon er for en størrelse. Sådan føles det i hvert fald, når samtlige køer stiller sig op og tager dig i øjesyn.

Vi er på besøg hos Andreas Ipsen i Pedersker ved Åkirkeby, der er med i EcoGrid projektet, og som har fået monteret Siemens udstyr, der er koblet til hans gylleomrører.

Det første der møder en, når man kommer til gården, er et meget velholdt stuehus. Staldene kan ikke ses fra vejen, og det er en overraskelse, at bygningerne, der rummer de mange køer, strækker sig i det omfang som tilfældet er, bagved beboelsen.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Køerne går frit rundt i de luftige og åbne stalde, og der er en behagelig temperatur. Det er en moderne stald, hvor den nyeste teknik er taget i brug. Malkningen foregår automatisk, og køerne finder selv hen til anlægget. Der er en sender på koen, der identificerer den, og mælken bliver, så at sige, tappet automatisk.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I stalden er der monteret en børste, der med rette kan kaldes en ”velfærdsbørste”, som i den grad bliver brugt af køerne. Børsten bliver aktiveret når en ko går hen og stiller sig op ad den, og den begynder at rotere. Køerne nyder det og anvender børsten præcis der, hvor det gør godt i nuet, bag øerne, hen over ryggen, eller ved haleroden. Det er en fornøjelse at iagttage.

Siemens udstyret er monteret i stalden og er forbundet til en 15 kWgylleomrører, der i store træk fungerer upåklageligt. Data der vil blive indsamlet her, fortæller en anden side af forsøgene i EcoGrid.

- De udfordringer der har været her, i forhold til denne specielle opgave, er blandt andet at få internettet til at fungere. Forbindelsen har ikke været optimal, og der finjusteres løbende for at få de nødvendige data, siger Lars, der er elektriker hos Østkraft.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Der er monteret et ur, der styrer gylleomrøreren, der sættes i gang, alt efter, hvornår det er billigst at gøre det, og mest hensigtsmæssigt i forhold til belastningen på stedet. Typisk skal der røres en time hver dag, hvilket er nødvendigt for at gyllen ikke skal bundfælde og blive fast.

Det er selvfølgelig underordnet, hvornår der bliver rørt i gyllen i forhold til komforten, om det er tidligt eller sent. Det er kun et spørgsmål om, hvornår prisen på el er lav og kommer fra vedvarende energikilder, og at undgå spidsbelastninger på nettet.

- Det er blandt andet her, at Siemens-udstyret og EcoGrid hjælper Andreas Ipsen. Det foregår helt automatisk, når først udstyret er monteret og i funktion, siger Lars.

Andreas Ipsen er ikke i tvivl om, at det er nødvendigt at være bevidst om miljøet, og at det er vigtigt at støtte projekter, der udvikler og skaber vækst i lokalområdet.

- Projekter som EcoGrid er en gevinst for Bornholm og den lokale udvikling, udtaler Andreas Ipsen. Det skaber arbejdspladser samtidig med, at forsøgene er med til at sætte Bornholm på den globale dagsorden. Der er stor interesse for projektet rundt om i verden, hvilket igen er med til at markedsføre Bornholm og lægge grobund for nye tiltag til gavn for vores ø.
Andreas Ipsen

- Vi bliver nødt til at udvikle metoder i fremtiden, der er til fordel for miljøet, og som samtidig optimerer vores forbrug. Vi skal så vidt muligt bruge strøm fra vedvarende energikilder og på de tidspunkter, det er hensigtsmæssigt og til fordel for el-nettet. At det samtidig betyder, at det er billigst for mig, at gøre det på den måde, har jeg bestemt ikke noget imod, slutter Andreas Ipsen

Oprettet den 15. august 2014. Ingen indlæg

Skriv et indlæg


*