Mange bornholmere har allerede meldt sig som testdeltagere i det store demonstrationsprojekt EcoGrid EU, hvor de skal teste fremtidens intelligente elnet. Projektet sætter Bornholm på verdenskortet som det største demonstrationsprojekt om intelligent elnet i verden.

Projektleder Maja Bendtsen er yderst tilfreds med fremgangen i projektet: ”Det er dejligt, at så mange bornholmere finder projektet interessant og har lyst til at deltage.” Med de første knapt 600 deltagere er projektet nået et godt stykke vej og succesraten stiger støt. ”Med EcoGrid-projektet udvikler vi prototypen på det første intelligente elnet. Det kan Bornholm drage stor nytte af, når det skal udbredes til hele verden. Det betyder også, at de bornholmere der deltager i projektet er med til at sætte deres fingeraftryk på, hvordan vi i fremtiden skal bruge strøm,” fortæller Maja Bendtsen.

Elektrikerne i EcoGrid er i fuld gang med at installere udstyr hos de EcoGrid-deltagere, der har meldt sig allerede. To hold elektrikere besøger nu familier over hele Bornholm for at installere udstyr. Udstyret kan hjælpe med at styre og overvåge husets energiforbrug på de apparater man tilslutter. Det tager ca. en halv dag at installere udstyr pr. husstand, idet hver families energiforbrug er forskellig og derfor er hver installation forskellig. EcoGrid-elektriker Lars Rasmussen fortæller, ”Når vi kommer ud til en testdeltager for at installere udstyret er det vigtigt, at vi får en snak om, hvordan de har mest gavn af udstyret i deres dagligdag. Derefter bruger vi lidt ekstra tid på at oplyse familien om de basale ting om udstyret.” Efter at udstyret er installeret vil testdeltagerne blive inviteret til et informationsmøde i Villa Smart i Rønne, hvor de kan stille alle de spørgsmål de måtte have og blive klædt på til, hvordan de f.eks. læser forbrugskurverne og anvender udstyret bedst muligt.

I alt skal der 2000 testdeltagere med i projektet, herunder 1200 elvarme- og varmepumpekunder, 500 almindelige husstande, 200 i en referencegruppe og 100 virksomheder. Der er derfor brug for alle slags deltagere og EcoGrid-projektet tager med glæde imod alle interesserede.

Dine fordele ved at deltage i EcoGrid

Det er ganske gratis at deltage i EcoGrid EU. Du får installeret en fjernaflæst måler og afhængigt af hvilken gruppe du bliver placeret i, bliver der installeret noget EcoGrid-udstyr fra enten GreenWave Reality eller Siemens, som hjælper dig med at overvåge og styre dit forbrug.

Fordelene ved at deltage i projektet er, at du er med til at sætte Bornholm på verdenskortet, fordi EcoGrid-forsøget er det største hidtil set i verden. Hvis projektet har gode resultater, forventes det at den prototype på et fremtidigt intelligent elnet der testes på Bornholm i EcoGrid, vil blive bredt ud til resten af Europa og måske verden.

Et andet aktiv i EcoGrid er at det er et forsøg på at anvende mere vedvarende energi i elnettet og dermed bruge mindre kul og olie til gavn for miljøet. Da energi fra sol og vind er en såkaldt ustabil energikilde fordi man ikke kan styre, hvornår energien produceres er det også sværere at styre forholdet mellem forbug of produktion. Derfor handler EcoGrid-projektet om hvordan man kan inddrage forbrugeren, så han i højere grad anvender energien når den er der. Det kræver alt sammen en ændring i adfærd, fordi vi i hvert fald i Danmark har været vant til i mange år, at der er strøm når vi har brug for den og ikke kun, når der er produktion nok.

Men det skal selvfølgelig ikke gå alt for meget ud over komforten at indføre mere vedvarende energi og derfor vil nogle EcoGrid-testdeltagere få installeret et Home Automation System, som hjælper med at styre varmen i elopvarmede huse. Andre testdeltagere skal teste ændringer i den måde de bruger el til nogle af de store strømslugere i hjemmet, bl.a. vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler. For at skabe forandringer vil testdeltagerne få en variabel elpris hen over døgnet, som føler markedsprisen. Det betyder, at prisen er forskellig alt efter hvilken tid på døgnet man bruger strøm. På den måde kan man planlægge sit elforbrug efter de prisforudsigelser man får.

Oprettet den 12. september 2012. Ingen indlæg

Skriv et indlæg


*