ecogrid logo.png

EcoGrid 2.0 nyhedsbrev

15-07-2016: Kontrakter, er i den sidste tid sendt ud til alle deltagere i EcoGrid 2.0

Der skal nye kontrakter til, fordi det er et nyt projekt. Derfor er der sendt kontrakter til alle deltagere, der har tilkendegivet, at man ønsker at deltage i EcoGrid 2.0. Vi ser frem til at få kontrakten tilbage med din bekræftelse. Det er ikke nødvendigt med en fysisk kopi, en accept på mail er nok. Hvis du har spørgsmål, er vi selvfølgelig til rådighed.

EcoGrid 2.0 har fået ny projektleder

Kim Kock-Hansen, der kommer fra en stilling som projektleder i JF Data, er tiltrådt som projektleder i Bornholms Energi og Forsyning 1. maj 2016.

  • Det er utroligt spændende, at være med i et projekt, der i den grad sætter en dagsorden i forhold til den grønne omstilling. Der er så mange spændende facetter i det her projekt, der hele tiden tvinger os til at finde nye måder at anskue problemstillingerne på, siger Kim og fortsætter, især med tanke på den grønne dagsorden, der har så stor betydning for os alle sammen.
  • Mit mål er, at vi sammen finder en vej, hvor alle vores systemer kommer til at spille optimalt til fordel for forbrugerne. Jeg vil være opsat på, at vi under forsøget, finder så gode løsninger, med så lidt gene for deltagerne vel at mærke, som det overhovedet er muligt, og som viser os vejen til et mere bæredygtigt samfund, slutter Kim.

Velkommen til Kim.

Brug gerne vores hjemmeside

 

Med det menes der, at vi vil lægge alt det materiale, vi overhovedet kan komme i tanke om ud på vores hjemmeside, hvor du finder løsninger på alt det, der vedrører det installerede EcoGrid udstyr med mere. Du kan også se nyheder og nyhedsbreve på siden www.ecogridbornholm.dk

Projektet er i gang, men først rigtigt mærkbart for dig som deltager, når vi nærmer os fyringssæsonen 2016.

Hvad går det så ud på?

I EcoGrid EU, det første projekt, forsøgte vi at skabe fleksibilitet og styre strømforbrug ved hjælp af differentierede priser – det havde ikke den ønskede effekt. I EcoGrid 2.0 arbejder vi derfor med at lade en ekstern partner styre husstandens varme og elforbrug, naturligvis ud fra et fleksibilitetsprofil som husstanden giver. Rollen som den, der styrer husstandens varme efter en fleksibilitetsprofil kaldes en aggregator. I EcoGrid 2.0 er der to med af slagsen. Det skal være muligt for husstandene at vælge – og skifte aggregator undervejs i projektet, hvis man har lyst til det.

Aggregatorernes rolle er ny og ændrer ret meget ved projektet i forhold til EcoGrid EU. Her var der en aftale mellem elselskab og en husstand, hvor husstanden kunne spare på strømregningen ved at styre/lade sig styre, når prisen på strøm var lav. I Ecogrid 2.0 er det blevet noget mere komplekst – der er indført en engrosmodel, hvor det ikke nødvendigvis er det samme selskab, der leverer den strøm husstanden køber. Aggregatoren kommer derfor til at stå mellem forbrugeren og det selskab der leverer strøm, og som skal ”købe” fleksibilitet hos husstandene og ”sælge” den til netselskabet.

For at kunne beskrive det område og de varer og ydelser, der vil kunne optræde på et sådant marked, er Copenhagen Business School med i projektet. Det understreger også, at det er det fremtidige marked, vi skal arbejde med i EcoGrid 2.0.

Gevinsten for os som leverandør af el, er at få set på, hvad der kan løse fremtidige flaskehalse i elnettet og på spændingskvaliteten. Samtidig med, at vi flytter forbruget til mere hensigtsmæssige tidspunkter på døgnet – hensigtsmæssige hvad angår kapacitet og CO2 neutralitet. For at kunne gøre det må vi tage det i etaper. Det betyder, at vi ikke kaster os ud i at kigge på aggregatorer, test af prototyper og flaskehalse på én gang.

Vi bygger det progressivt op, og så prøver vi nye ting af hvert år. Meningen er også, at brugerplatformen skal tilpasses, så det bliver nemmere, mere overskueligt og smart, hvor pc og smartphone indgår som en naturlig del af styringselementerne i den enkelte husstand.

EcoGrid 2.0 er et nyt projekt med nye partnere. Hermed en kort præsentation:

Insero tilbyder nye løsninger, produkter og uddannelse inden for energi, IT og lufthavnssystemer. Insero er faglige frontløbere på intelligent styring, energi og e-mobilitet, og tænker teknologiernes integration ind i fremtidens Smart Grid. https://insero.com/da/

2+1 idébureau er strategiske rådgivere i kommunikation, identitet og oplevelsesdesign. Det er et idébureau, hvor de dyrker og forfiner idéer, der giver de enkleste løsninger på de største udfordringer. Idéer der samler mennesker, sætter dagsordner og skaber resultater. https://www.2plus1.dk/

Uptime Uptime-IT er en IT og kommunikationsvirksomhed, der driver alle it-services på højtydende Windows, Mac OSX og Linux servere, der gør dem i stand til at supportere stort set alle standarder og protokoller. Der er daglige backups af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet. https://www.uptime.dk/2-om-uptime-it-aps.html

IBM har hardwaren. De producerer og leverer udstyr, der bliver monteret i den enkelte husstand, der skal hjælpe os med holde styr på energien https://www.ibm.com/smarterplanet/dk/da/?lnk=mh  

DTU er en verden af viden om bæredygtig energi. DTU er i den internationale topliga, når det kommer til viden om og forskning i bæredygtig energi. DTU har specialister i bæredygtige energikilder, energisystemer samt i konvertering og lagring af energi. Hertil kommer ekspertise i politiske analyser og anbefalinger, konsekvensanalyser og kapacitetsopbygning inden for bæredygtig energiudvikling https://www.dtu.dk/

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark. Dansk Energi styres og finansieres af medlemsvirksomhederne, primært elselskaber, og de arbejder på at sikre energiselskaberne de bedste og frieste vilkår til at konkurrere og udvikle sig på, for at sikre udvikling, vækst og velfærd i Danmark. https://www.danskenergi.dk/

Krukow - hvad sker der når mennesker bliver udsat for at skulle ændre på deres forbrugsvaner og fastlagte handlingsmønstre. Krukow tager immaginære ambitioner og gør dem til målbart handlingsforløb. Når adfærd en gang er blevet defineret, bliver den omformuleret til handling, hvor man undgår faldgruber, og hvor misforståelser opstår  https://www.krukow.net/

CBS Business School Handelshøjskolen i København, Copenhagen Business School, blev oprettet i 1917 og blev en integreret del af det danske uddannelsessystem i 1965. I dag er CBS et af Danmarks 8 universiteter. CBS ser på adfærd og kommunikation. De stiller de gode spørgsmål, når så mange mennesker, som tilfældet er, deltager i EcoGrid 2.0. Hvordan kommunikerer vi med forbrugerne med et budskab som alle forstår. Det bliver endnu mere interessant, når hele Danmark skal være et Smart Community https://www.cbs.dk/

Bornholms Energi og Forsyning er bornholmernes eget forsyningsselskab, der med projektet EcoGrid EU, har tiltrukket stor opmærksomhed til Bornholm fra national såvel som fra international side. 2000 bornholmske deltog i projektet, der dermed var et af verdens største Smart Grid projekter. Det betyder omsætning og arbejdspladser til Bornholm. Det er naturligt for Bornholms Energi og Forsyning at deltage i projekter, der viser vejen henimod et bæredygtigt og grønt samfund med lokalt engagement www.beof.dk

 


KICK-OFF /ECOGRID 2.0 INVITATION
Læs mere
Ny projektleder på EcoGrid 2.0
Læs mere
Det blev meldt ud den 11/3-2016 formiddag, at der var problemer med Siemens server. Fejlen er fundet og der er nu forbindelse igen. Hvis du har problemer med at komme ind på din Siemens konto, er vi til rådighed.  
Læs mere
28.000 Kamstrup-målere sendes til Bornholm
Læs mere
Maja fortæller i indslaget på TV2 tirsdag, hvad forventningerne er til EcoGrid 2.0
Læs mere
EcoGrid 2.0 er startet
Læs mere
International interesse
Læs mere
Med EcoGrid 2.0 kan der nu bygges videre på den unikke bornholmske platform, hvor 2.000 bornholmske husstande gennem 4,5 år deltog i ét af verdens største smart-grid-projekter.
Læs mere
Interesserede elever på besøg.
Læs mere
Kan Danmark producere energi kun på vedvarende energikilder?
Læs mere
Flere nyheder