Kære deltager i EcoGrid 2.0

15-12-2016: Årets sidste nyhedsbrev til dig med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Tak for din deltagelse i projektet - vi glæder os til næste etape.

Fyringssæsonen er i fuld gang og i projektet arbejder vi på at teste udstyret i husstandende, montere nyt udstyr og lave en ny brugergrænseflade til jer

Forsøg og test

Vi er i gang med fyringssæsonen 2016-17, og vi har netop startet den første aktive test i projektet. Det har vi ventet længe på, og udvalgte husstande har fået tilsendt et brev, hvor man på et givent tidspunkt, vil foretage nogle forsøg. Det går ganske enkelt ud på, at man skiftevis tænder og slukker for varmen på et nærmere valgt tidspunkt, hvorefter man vil måle på, hvor hurtigt der sker en ændring af temperaturen i huset. Det tegner et billede af netop fleksibiliteten, hvornår det er nødvendigt at tænde for varmen igen.

Det gennemgående tema i EcoGrid 2.0 er fleksibilitet i form af at kunne flytte elforbrug til varme på tidspunkter der er hensigtsmæssige for både den generelle belastning af elnettet og produktionen af vedvarende energi. Læs mere om fleksibilitet længere nede i nyhedsbrevet.

Ny brugerflade

Som du sikkert har bemærket har du ikke samme adgang til systemerne og data som i EcoGrid EU. Det skyldes at vi skal i gang med at fremstille en ny brugerflade til dig. Brugerfladen i EcoGrid EU var baseret på den varierende elpris. I Ecogrid 2.0 bliver der ikke arbejdet med elprisen. Derfor skal vi lave helt om på brugerfladen, der skal afspejle det projektet handler om, nemlig fleksibelt elforbrug, der styres automatisk.

I EcoGrid EU havde vi en brugerflade som mange har givet udtryk for, var en både anvendelig og rar ting, der hjalp dem i hverdagen, og som samtidig var med til at holde deres fokus på projektet. Med andre ord, det var med til at gøre det ekstra interessant at være deltager. Det tager lidt tid at fremstille en brugerflade, der samtidig skal fungere som redskab i relation til det, vi skal demonstrere i EcoGrid 2.0, så forventningen er, at den er klar til fyringssæson 2 – altså efteråret 2017.

Hvad går fleksibilitet i EcoGrid 2.0 ud på?

Vi har været lidt inde på det før, men der er stadig mange spørgsmål til dette emne.

År for år mindsker Danmark forbruget af kul, olie og naturgas ved at producere stadig mere el og varme ved hjælp af vindmøller, bæredygtig biomasse, solceller og andre former for grøn energi. Elproduktion fra vindmøller og solceller udgør nu ca. 50 procent på årsplan, men denne produktion svinger i takt med, hvor meget det blæser, og hvor meget solen skinner. Varierende elproduktion giver et øget behov for at skrue op og ned for elforbruget, så det matcher den svingende produktion. Fleksibelt elforbrug kan være med til dette.

EcoGrid 2.0 fortsætter hvor EcoGridEU slap. I det forrige projekt forsøgte vi at flytte forbruget ved at regulere elprisen i forhold til produktion. Var der meget af den grønne energi til rådighed, var elprisen billig, og du kunne skrue op for varmen, sætte elbilen til oplade eller tænde for computeren. Forsøget gik ud på at flytte elforbrug i relation til overskuddet i produktionen, der samtidig var styret af prisen. Ét af resultaterne fra EcoGrid EU var, at prisen ikke er en god mekanisme til at flytte elforbruget.

I EcoGrid 2.0 vil vi forsøge at flytte elforbruget automatisk. Engrosmodellen er blevet indført i 2016, der betyder at elforsyning er blevet delt i 3 dele – produktion, distribution/levering og handel. Det betyder, at det ikke er det samme selskab der leverer – og sælger el til forbrugeren. Derfor er det nødvendigt at introducere en ny rolle for at indføre et fleksibelt elforbrug – en som kan styre elforbruget hos forbrugerne og sælge det som en vare til de selskaber, der står for levering af el. Den rolle kaldes for en aggregator.

Aggregatoren

Aggregatoren er det nye, du kommer til at stifte bekendtskab med. Det er en slags mellemled mellem dig og elselskabet. Aggregatoren opretter en personlig profil af dit hus, hvor hvert enkelt rum bliver registreret og sammenholdt med den varmekilde, du har installeret, isoleringsgraden i din bolig og hvor mange mennesker, I er i husstanden. Når profilen er lagt ind i systemet kan aggregatoren således se din personlige profil og sammenholde det med dine forbrugsvaner, der er samlet sammen og lagt ind i systemet, hvorefter fleksibiliteten kan udnyttes til fordel for elselskabet og samfundet, der dermed har et værktøj, som kan anvendes til at planlægge produktionen efter. Din fordel er, at du får den billigste el, der er til rådighed på markedet. Aggregatoren lever af at sælge denne fleksibilitet til dig og til netselskabet.

Er det dyrere?

Det kan lyde som en dyrere løsning for dig som kunde, men det er det ikke, da der kan være meget forskel i pris afhængig af tidspunkt på døgnet og hvilken strømkilde din el kommer fra. Det er aggregatorens rolle at give dig den bedste løsning og den bedste pris samtidig med at levere fleksibilitet til elselskabet. Man skal hele tiden huske på, at det er mange husstande, og at det er mængden, der gør forskellen.

Et tankeeksperiment

På Bornholm har vi ca 28000 hustande. Et tankeeksperiment kan f.eks gå ud på at forestille sig, at aggregatoren kan slukke for varmen i hvert eneste hus i en time på et bestemt tidspunkt i løbet af aftenen. Lad os tænke os til at 20000 husstande er med i en aftale, som styres af en aggregator. Kl. 20:00 bliver der slukket for samtlige varmekilder i husene, da der er varme nok i husene i henhold til det set-punkt, der er valgt i systemet. Der bliver tændt for varmen igen kl. 21:00 før du mærker at det bliver koldt. Du mærker altså ikke noget til det. Den time du giver, gange 20000, er en kæmpekapacitet, der pludselig bliver frigivet. Den fleksibilitet giver et enormt overskud, der således kan bruges til noget andet som f.eks. opladning af din elbil, der også er registreret og tilsluttet, eller blot giver den fleksibilitet, der er nødvendig i produktionen af hensyn til belastningen af elnettet, fordi alle mennesker på det tidspunkt ser fjernsyn, spiller på computer, eller laver kaffe.

Aggregatoren gør det for dig. Du bidrager med din fleksibilitet og gør samtidig samfundet en tjeneste.

Hvis du har brug en snak om dette emne eller andet i relation til EcoGrid 2.0, er du meget velkommen til at ringe til os på telefon 56 900 140 eller sende en mail på ecogrid@beof.dk

Du kan læse mere om EcoGrid projektet på www.ecogridbornholm.dk eller www.ecogrid.dk

Hvad sker der lige nu?

Vi har allerede målt og registreret på din installation. Du bidrager, selvom du ikke har bemærket det. Der bliver indsamlet informationer om dit forbrug og din adfærd, som bliver registreret og de data, der genereres bliver opsamlet og brugt senere, som bekrevet tidligere i nyhedsbrevet. IBM og Insero, der er partnere i EcoGrid 2.0 er i fuld gang med at indhente data, der skal bruges til analyse i forhold til det fleksible elforbrug.

Sidst men ikke mindst: Ring til os, hvis du ikke kan få varme i din bolig – vi er til for at hjælpe dig.

Lars og Brian, der er teknikere i EcoGrid projektet, er særdeles aktive ude i marken lige nu. Der er selvfølgelig altid stor aktivitet før og under en fyringssæson.

Der er mange tjekpunkter, der kan være årsag til en fejlmelding. Batterier i rumfølere kan være udbrændt, der kan være problemet med internettet eller strømmen kan ganske enkelt være slukket, hvis det f.eks er et sommerhus, vi taler om. Mulighederne for fejl er mange ligesom med alt andet teknik, der er installeret i et hus.

Hvis du oplever, at du ikke kan få kontakt med dit udstyr eller at du ikke har varme i dit hus, så ring til os, så hjælper vi dig med at finde ud af hvad der er galt. Hvis vi ikke umiddelbart kan løse problemet via telefonen, sender vi Lars eller Brian forbi, der tester udstyret og finder frem til fejlen. Det er den hurtigste og billigste måde for dig. Hvis det er udenfor normal arbejdstids ophør, skal du kontakte Vagten i Bornholms Energi og Forsyning på telefon 56 900 000, der hjælper dig videre.


KICK-OFF /ECOGRID 2.0 INVITATION
Læs mere
Ny projektleder på EcoGrid 2.0
Læs mere
Det blev meldt ud den 11/3-2016 formiddag, at der var problemer med Siemens server. Fejlen er fundet og der er nu forbindelse igen. Hvis du har problemer med at komme ind på din Siemens konto, er vi til rådighed.  
Læs mere
28.000 Kamstrup-målere sendes til Bornholm
Læs mere
Maja fortæller i indslaget på TV2 tirsdag, hvad forventningerne er til EcoGrid 2.0
Læs mere
EcoGrid 2.0 er startet
Læs mere
International interesse
Læs mere
Med EcoGrid 2.0 kan der nu bygges videre på den unikke bornholmske platform, hvor 2.000 bornholmske husstande gennem 4,5 år deltog i ét af verdens største smart-grid-projekter.
Læs mere
Interesserede elever på besøg.
Læs mere
Kan Danmark producere energi kun på vedvarende energikilder?
Læs mere
Flere nyheder