Elever fra 8a Østre skole i Villa Smart.jpg

Interesserede elever på besøg.

02-12-2015: Elever fra 8 a på besøg i Villa Smart

Der bliver studeret, lyttet, stillet spørgsmål og noteret, når 8.a er på besøg i Villa Smart.

Eleverne fra Østre skole var på besøg i Villa Smart.

Efter et oplæg fra klasselærer Niels Rømer var eleverne godt forberedte. De var klar til at høre om fremtidens el og energiforsyning. Niels Rømer er netop i gang med at fremstille undervisningsmateriale om el og energi, i samarbejde med UCC og Østkraft, til brug for de elever, der skal vide og lære noget om emnet, og som vil kombinere undervisning på skolen med et virksomhedsbesøg hos Østkraft.

Eleverne var nysgerrige og interesserede. Der er ingen tvivl om, at de forberedte elever har et godt udgangspunkt til at komme på besøg. De har en god basis, der gør, at dialogen bliver mere kvalificeret til gavn for dem selv og for Østkraft.

Når snakken falder på den intelligente el-forbruger og spørgsmålet; hvad der kan gøres for at spare på energien, og eleverne samtidig får præsenteret fakta, at teenagere bruger ca. 20 procent mere strøm end resten af familien, så bliver der højtlydt debatteret. Der er mange apparater tændt samtidigt, når den unge laver lektier. Både PC, spillekonsol, tv, opladning af diverse smartphones og tablets mm. er i gang på samme tid.

Debatten giver stof til eftertanke, snakken om fremtidens el-forbrugere bliver i høj grad nærværende, når det drejer sig om ens egen hverdag. De unge er fremtiden, det er dem, der skal håndtere udfordringerne med et stadigt mere belastet el-net. De begrænsninger, der uvægerligt vil komme, kommer til at påvirke os alle. Det bliver konkret og til at forstå.

Det færdige klasseoplæg bliver lagt ud her på hjemmesiden ultimo 2015 og kan frit downloades.


KICK-OFF /ECOGRID 2.0 INVITATION
Læs mere
Ny projektleder på EcoGrid 2.0
Læs mere
Det blev meldt ud den 11/3-2016 formiddag, at der var problemer med Siemens server. Fejlen er fundet og der er nu forbindelse igen. Hvis du har problemer med at komme ind på din Siemens konto, er vi til rådighed.  
Læs mere
28.000 Kamstrup-målere sendes til Bornholm
Læs mere
Maja fortæller i indslaget på TV2 tirsdag, hvad forventningerne er til EcoGrid 2.0
Læs mere
EcoGrid 2.0 er startet
Læs mere
International interesse
Læs mere
Med EcoGrid 2.0 kan der nu bygges videre på den unikke bornholmske platform, hvor 2.000 bornholmske husstande gennem 4,5 år deltog i ét af verdens største smart-grid-projekter.
Læs mere
Kan Danmark producere energi kun på vedvarende energikilder?
Læs mere
Flere nyheder