Ole Schou Mortensen.jpg

28.000 Kamstrup-målere sendes til Bornholm

04-03-2016: Kamstrup og Østkraft vil over de kommende to år installere 28.000 fjernaflæste elmålere hos de bornholmske forbrugere.

Kamstrup har indgået aftale om en totalleverance på levering, installation og drift af 28.000 nye fjernaflæste elmålere til forsyningsselskabet Østkraft.

Med den intelligente målerpark får forsyningsselskabet bedre muligheder for at optimere forsyningsnettet og overvåge strømkvaliteten i nettet. Driften og servicen vil også blive væsentlig forbedret som følge af, at alle forbrugsdata fremover bliver indsamlet automatisk.

Forbrugerne på Bornholm, vil ifølge direktør Ole Schou Mortensen fra Østkraft, få glæde af de nye intelligente målere:

- Måleren har udover de elementære egenskaber også den feature, at den har mulighed for hjemtagning af data på vand og varme, der således også kan fjernaflæses, hvilket er en ganske praktisk foranstaltning med tanke på vores fusion med Bornholms Forsyning. Derudover bliver man i stand til se sit forbrug på sin pc og senere via en app på sin smartphone. Det er en fremtidssikret måler, som vi glæder os til at implementere på Bornholm, til fordel for forbrugerne, siger han.

- Østkraft får en fremtidssikret løsning med et intelligent design, hvor ny funktionalitet kan uploades til målerne efter installationen. Samtidig kan smart grid-løsningen, og de muligheder den indebærer i forhold til datahjemtagning bidrage til Østkrafts ambition om at være på forkant med smart grid-udviklingen, fortæller Head of Sales, Electricity Systems Anders Nystrup fra Kamstrup.

Udskiftningen af elmålerne på Bornholm er planlagt til at finde sted over de næste to år

 


KICK-OFF /ECOGRID 2.0 INVITATION
Læs mere
Ny projektleder på EcoGrid 2.0
Læs mere
Det blev meldt ud den 11/3-2016 formiddag, at der var problemer med Siemens server. Fejlen er fundet og der er nu forbindelse igen. Hvis du har problemer med at komme ind på din Siemens konto, er vi til rådighed.  
Læs mere
Maja fortæller i indslaget på TV2 tirsdag, hvad forventningerne er til EcoGrid 2.0
Læs mere
EcoGrid 2.0 er startet
Læs mere
International interesse
Læs mere
Med EcoGrid 2.0 kan der nu bygges videre på den unikke bornholmske platform, hvor 2.000 bornholmske husstande gennem 4,5 år deltog i ét af verdens største smart-grid-projekter.
Læs mere
Interesserede elever på besøg.
Læs mere
Kan Danmark producere energi kun på vedvarende energikilder?
Læs mere
Flere nyheder