Bornholm-EcoGrid[1].png

Om EcoGrid

EcoGrid EU er et stort, internationalt demonstrationsprojekt, hvor 2.000 bornholmske forbrugere tester nye muligheder for at styre deres elforbrug. Det er der brug for i fremtiden, hvor den meste el vil komme fra vedvarende energi. Når der er vindstille – eller solen ikke skinner – vil der derfor være mindre el. Så er det smart, at forbrugerne skruer ned for elforbruget og flytter det til perioder, hvor der produceres mere el.

I Ecogrid EU tester man forskellige måder og teknologi, hvorpå man kan styre forbruget via elprisen, der falder, når der er rigeligt med el. Deltagerne i EcoGrid EU får løbende information om prisen, og det gør det muligt at flytte elforbruget til de tidspunkter, hvor det er hensigtsmæssigt.

Det er helt gratis at deltage og du har mulighed for at optjene en ekstra bonus!

Smarte elforbrugere

EcoGrid-husholdningerne tilbyder fleksibilitet til elsystemet ved at skrue lidt ned for deres elforbrug, når prisen er høj og ved at flytte noget af deres forbrug til tidspunkter, hvor prisen er lav. I forsøget vil priserne variere hvert femte minut. Priserne vil typisk være meget høje, når vindkraftproduktionen er lav, og hvis vi samtidig har et stort elforbrug (f.eks. når vi er hjemme, laver mad og tænder for TV og PC).

EcoGrid er et forbillede for resten af verden      

På klimatopmødet i Rio de Janeiro i sommeren 2012, blev EcoGrid EU udpeget som et af verdens 100 mest lovende bæredygtige og miljøvenlige projekter. Senere blev EcoGrid nomineret på top 10-listen over bæredygtige ICT-projekter.

Verden ser altså på Bornholm og EcoGrid som et forbillede for udviklingen af fremtidens intelligente energisystem. Den lokale opbakning til EcoGrid og deltagelse i projektet betyder, at bornholmerne er med til at vise vej til et smartere og grønnere samfund.

Alle deltagere får nye smarte elmålere

Alle EcoGrid-deltagerne har fået installeret smarte elmålere, der kan fjernaflæses af Østkraft, så forbrugerne slipper for selv at foretage aflæsninger af deres eltavle. Målerne er også smarte, fordi de kan registrere elforbruget, så det kan aflæses indenfor meget korte tidsrum (i dette tilfælde fem minutters intervaller).

EcoGrid gruppen fra venstre: Kim, Lene, Lars, Brian og Pauli