ide4l.jpg

IDE4L - fremtidens distributionsnet

IDE4L - Ideal Grid For All - projektet udvikler og tester fremtidens distributionsnet, der skal håndtere udfordringer som vindmøller, solceller, varmepumper, elbiler, osv.

Vores nuværende distributionsnet er passivt. Elselskaberne producerer strøm. Forbrugerne bruger strømmen, når de har brug for det.

Fremtidens energikilder som f.eks. vind og sol ødelægger balancen i elforsyningen ved i perioder at producere mere strøm, end forbrugerne kan forbruge.

IDE4L udvikler metoder, der vil reducere behovet for ledningskapacitet eller sikre en bedre udnyttelse af den vedvarende energi.

Målet er at udnytte teknologien til at lave distributionssystem, der kan håndtere både fleksibelt elforbrug og fleksibel produktion.

Østkraft deltager i projektet sammen med Telvent Energia S.A. (Spanien), TUT - Tampere University of Technology (Finland), DTU - Denmark Technical University (Danmark), RWTH - Aachen University (Tyskland) UC3M - University Carlos III of Madrid (Spanien), KTH - Royal Institute of Technology (Sverige), DE - Danish Energy Association (Danmark), IREC - Catalonia Institute for Energy Research (Spanien), A2A - Reti Elettriche Spa (Italien) og Unión Fenosa Distribución S.A. (Spanien)

Projektet kører frem til august 2016.

Budgettet er på 8 mio. Euro.

Læs mere på projektets hjemmeside