tracker-sol-redigeret.png

PV Island

Photo Voltaic Island Bornholm er et forsknings- og udviklingsprojekt, der understøtter EcoGrid-projektet ved at fremme opsætningen af solcelleanlæg og indsamle data om, hvordan en høj lokal koncentration af solceller kan påvirke spænding i elnettet.

Med en fortsat udbygning af solcellekapaciteten i Danmark og Europa er der behov for viden og visualisering af disse påvirkninger.

PV Island Bornholm projektet har givet tilskud til 350 solcelleanlæg. Det er hovedsageligt private, der har investeret i anlæggene, som har en størrelse på 4-6 kW. Der er 10 anlæg, som ligger over 12 kW og det største anlæg er på 96,2 kW.

I alt er der kontrakter på 2,162 MW og Bornholms Regionskommune forventer at opsætte yderligere 500kW, hvilket giver i alt 2,662 MW. Der forventes en el-produktion på 2395,8 MWh/år.

Der er ikke længere mulighed for at yde tilskud til private anlæg.

Projektet PV Island Bornholm er støttet af midler fra ForskVE-puljen, som administreres af Energinet.dk.

Bag projektet står Østkraft, EnergiMidt, Energitjenesten Bornholm/Bornholms Miljø- og Energicenter, PA Energy, Teknologisk Institut, Danfoss Solar Inverters, Solar City Copenhagen og VedvarendeEnergi.

Projektet løber frem til slutningen af 2015.