varmepumpe.png

Varmepumper i lavspændingsnettet

Om ikke så mange år skal oliefyr udfases helt som et led i den grønne omstilling. Mange af oliefyrene vil blive erstattet af  store varmepumper. Det giver nogle særlige udfordringer.

Varmepumperne kan imidlertid risikere at overbelaste vores nuværende elnet og der er derfor behov for at kortlægge de udfordringer der opstår, når den stigende belastning på elnettet bliver en realitet, som følge af de mange  varmepumper.

Projektet er et samarbejde mellem Østkraft, Dansk Energi, Aalborg Universitet og det jyske energiselskab TREFOR.

Projektet er støttet af Energinet.dk under ForskEL ordningen.

Efter planen skal der foretages målinger i udvalgte dele af elnettet, både på Bornholm og hos TREFOR. Målingerne skal vise hvordan det øgede forbrug til varmepumperne vil påvirke elnettet.

Som en del af projektet skal der også udvikles noget udstyr til varmepumper, så varmepumperne selv kan være med til at afhjælpe nogle af de udfordringer, som de ellers ville give.