Tilmeldingsskema for virksomheder.

100 virksomheder på Bornholm skal være med til at sætte standarderne for hvordan virksomheder i hele Europa skal bruge energi i fremtiden

Et hundrede virksomheder skal deltage i EcoGrid EU-forsøget, så det kan testes om og hvordan elforbruget i en virksomhed kan blive mere fleksibelt.

Hver testvirksomhed får installeret en fjernaflæst måler og automatiseringsudstyr, som kan flytte tidspunktet for de tilsluttede maskiners drift. Udstyret regulerer efter de aktuelle elpriser på markedet, så virksomheden opnår den bedste prissammensætning og måske kan opnå en besparelse. Skulle man mod forventning få en elregning der er større end vanligt ved at deltage i projektet, vil EcoGrid dække forskellen. Der er derfor ingen risiko for virksomhederne ved at deltage i forsøget.

Udover de umiddelbare muligheder for eventuelle besparelser er der et større perspektiv. Testvirksomhederne vil nemlig udfylde en meget vigtig rolle for fremtidens elnet. De vil være foregangsvirksomheder for hvordan virksomheder i hele Europa, måske endda hele verden, skal forbruge el i fremtiden. Forsøget skal nemlig demonstrere mulighederne for at elkunderne kan blive en aktiv del af fremtidens elsystem.

Som en ekstra bonus er testvirksomhederne også med til at sikre, at der kommer mere vedvarende energi i elnettet i fremtiden. For ved at elkunderne er mere fleksible i deres elforbrug, skaber det plads til at vedvarende energi i elnettet kan blive en realitet. Det er nemlig sådan, at det er dyrt at lagre el. Når vi i fremtiden gerne vil anvende mere vedvarende energi fra solen og vinden, kræver det derfor, at vi i stigende grad bruger elektriciteten samtidig med at den produceres. Et kraftværk der fyrer med kul og olie kan forholdsvis nemt regulere produktionen efter forbruget, dvs. de kan skrue ned, når der ikke er så stort behov og fyre mere, når der er stort behov. Helt så nemt er det ikke at styre solen og vinden, og derfor skal virksomheder og privatkunder i fremtiden bruge el, når der er meget af den i nettet, dvs. når prisen er lav, og de skal holde igen med forbruget, når prisen er høj. På den måde reguleres forbruget og ikke kun produktionen af el og der bliver plads til flere ”ustabile” vedvarende energikilder.

I EcoGrid EU skal Østkraft i samarbejde med lokale elkunder derfor teste, om man kan flytte forbrug af el i tid ved hjælp af en fleksibel elpris. Elprisen er afhængig af mange faktorer som udbud og efterspørgsel, vejret og samfundsøkonomien. Testvirksomhederne vil blive informeret direkte om hvad elprisen er lige nu og vil også få en forudsigelse om, hvad den bliver inden for de næste timer og næste dag. Ud fra den oplysning skal det så undersøges, om kunden ændrer på tidspunktet for sit elforbrug.

Oprettet den 1. marts 2012. Ingen indlæg

Skriv et indlæg


*